Praktické aspekty prevence rizik 2018

Akce se konala ve dvou termínech – 8. a 22. února 2018