72. sjezd chemiků

Ve dnech 6.-9. září 2020 se v Praze uskutečnil 72. sjezd chemiků, který zahájil a vedl předseda České společnosti chemické pan prof. Ing. Jan John, CSc. Již tradičně se jednalo o největší akci svého druhu na území bývalého Československa, jejíž program sestával z celkem 15 samostatných sekcí. Jednou z nich byla také sekce Chemické vzdělávání a historie chemie, na které se svým příspěvkem „Kritéria a požadavky na bezpečné a didakticky ověřené postupy pro provádění chemických pokusů ve školách a při mimoškolní činnosti“ vystoupil také ředitel ZUBOZ doc. Skřehot. Na tento příspěvek následně navázala přednáška prof. PhDr. Martina Bílka, Ph.D. z Pedagogické fakulty UK na téma „Experimentální činnosti a jejich bezpečnost ve všeobecném chemickém vzdělávání pohledem učitelů“. Oba tyto příspěvky prezentovaly dílčí výsledky projektu BEDOX, který náš ústav již druhým rokem řeší ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Jejich anotace byly otištěny ve sborníku abstraktů, který byl vydán v časopise Czech Chemical Society Symposium Series.