Inovace v BOZP 2020

Dne 16.9. se zástupci ústavu zúčastnili konference Inovace v BOZP, pořádané nakladatelstvím Verlag Dashöfer. Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem náš člen Ing. Kolínský. Konference se nesla v duchu příspěvků pojednávajících o moderních trendech v oblasti BOZP. I přes neutěšenou situaci v souvislosti s pandemií viru COVID-19 se konference vydařila a zúčastnilo se ji cca 40 účastníků.