Kašpárkohraní 2019

V neděli 8. září 2019 se uskutečnil 11. ročník rodinného festivalu Kašpárkohraní. V letošním roce se akce konala v malebném prostředí plochy před královskou oborou Hvězda. Festival pořádala agentura Riff Raff s.r.o. ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha 6. Pro návštěvníky byl i tentokrát připraven zajímavý kulturní program a množství prodejních stánků s občerstvením a suvenýry. Pro děti pak byla připravena řada tvůrčích dílen, kde se mohly nejen zabavit ale také přiučit lecčemu zajímavému. Akci se zúčastnil také ZÚBOZ s osvětovým stánkem Malý věk – velká nebezpečí, se kterým se mohou zájemci setkávat také na jiných akcích (viz zde). I tentokráte byl zájem veřejnosti o problematiku prevenci dětských úrazů enormní a stánek chvílemi doslova „praskal ve švech“. Chvílemi se tvořili i fronty, takže naši lektoři měli hodně co dělat, aby tento nápor zvládli. Na každého návštěvníka se dostalo a všichni nakonec odcházeli z našeho stánku spokojení a s nějakou tou drobnou cenou. Účast našeho stánku na této akci podpořila Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, která věnovala množství zajímavých cen.