Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2017″

Ve dnech 6. až 8. 11. 2017 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskutečnila jubilejní třicátá mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Již tradičně ji organizovala Katedra bezpečnosti a kvality produkce Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích. Její pracovníci pod vedením profesora Sinaye i tentokráte sestavili zajímavý odborný program a připravili akci tak, že každý účastník se zde cítil velice příjemně. Skvělá atmosféra panovala nejen při přednáškách, ale pochopitelně také během společenského večera, jehož zlatým hřebem byl dort ve tvaru knihy. Rozkrojení se ujala docentka Balážiková, vedoucí organizačního výboru konference. V rámci zahájení, ale také během společenského večera, profesor Sinay ve svém projevu vzpomenul nejen na historii konference, ale vyzdvihl také význam tohoto setkávání pro odbornou veřejnost. Zvláště pak v kontrastu změn, které přináší revoluce Průmysl 4.0, jsou obdobná diskuzní fóra nesmírně důležitá, neboť perspektivy dalšího vývoje v oblasti BOZP jsou v tuto chvíli v mnoha ohledech mlhavá. Spolu s tím, jak se bude měnit role člověka na pracovišti, resp. v pracovním systému, bude se měnit také úloha a postavení bezpečnostního technika. Logicky tak vyvstává kacířská otázka, zda bude takový odborník na pracovištích, která budou plně automatizována či spíše, robotizována, vůbec potřeba. Nejen odborná témata, ale také tyto otázky byly předmětem kongresových jednání i četných kuloárových diskusí.

Konference se za ZÚBOZ zúčastnili ředitel Dr. Petr Skřehot, tajemník Ing. Jakub Marek a předseda výboru ČAPR p. Petr Hlavsa. Ve sborníku nám byly otištěny tři původní odborné články (viz sekce publikace) a v rámci oficiálního programu jsme přednesli dva mluvené příspěvky. Jelikož byl ZÚBOZ i letos oficiálním partnerem konference, moderoval Doktor Skřehot jednu z odpoledních sekcí.

U příležitosti 30. výročí konference, předal ředitel ústavu Dr. Skřehot profesoru Sinayovi Čestné uznání Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví a poděkoval mu za jeho přínos nejen pro obor, ale zejména za podporu spolupráce mezi Technickou univerzitou v Košicích a naším ústavem. Tímto se prof. Sinay zařadil mezi laureáty mimořádných cen ZÚBOZ a jeho jméno tak bude již navždy spojeno s našim ústavem.