Seminář 3M Institutu – Metalurgie & Zpracování kovů (2016)

I v roce 2016 pokračoval seriál seminářů organizovaných partnerem našeho ústavu společností 3M Česko spol.s r.o., který byl tentokráte tématicky zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v odvětví metalurgie a zpracování kovů. Semináře se tradičně uskutečnily v Praze (13.5.2016) a Olomouci (27.5.2016) a letos nově také v Košicích (2.6.2016). Na programu akce se opět podíleli také zástupci ústavu, kteří zde vystoupili v rámci dopoledního bloku. Za pořadatele seminář zahájila Ing. Michaela Hájková (3M Česko, spol. s r.o. a předsedkyně výboru ČAPR). Po té následovala přednáška RNDr. Petra Skřehota, Ph.D. (ERGOWORK s.r.o. a ředitel ZÚBOZ, z.ú.) s názvem „Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů“. Na ni volně navázala odpolední prezentace Ing. Petra Hrdiny (Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.) s názvem „Co řešíme u nás a jak v prevenci rizik“. Nedílnou součástí semináře byly rovněž workshopy zaměřené na ochranu proti pádu a na správný výběr OOPP. Bohužel, ani letos nebylo možné z kapacitních důvodů uspokojit všechny zájemce. Ty, na které se letos nedostalo, snad budeme moci uvítat příští rok, kdy jak doufáme, bude tato velice zdařilá a přínosná vzdělávací akce pokračovat.