Kritéria a požadavky na odbornou přípravu vzorkařů z pohledu BOZP a didaktiky

Dne 21. 10. 2016 se v kinosále Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i. uskutečnil pracovní seminář „Kritéria a požadavky na odbornou přípravu vzorkařů z pohledu BOZP a didaktiky“. Jednalo se o pracovní setkání řešitelů výzkumného projektu TD03000017 s manažery vzorkování vod a sedimentů a s odbornými lektory, kteří se podílejí na vzdělávání vzorkařů. Akce měla „komorní“ charakter, což napomohlo mezi účastníky otevřít aktivní diskusi. Podařilo se tak získat řadu velmi cenných poznatků, které budou následně promítnuty do připravovaných výstupů projektu.