Setkání členů Komory soudních znalců ČR – sekce BOZP a PO (2016)

Jako každoročně i letos se sešli členové sekce BOZP a PO Komory soudních znalců České republiky při příležitosti výroční schůze konané ve dnech 15.-17.4.2016. Stalo se pomalu již tradicí, že se toto setkání uskutečňuje ve valtickém Hotelu garni Klaret – kouzelnému toť místu s vyhlášenou kuchyní a útulným, dobře zásobeným vinný sklepem. Toto prostředí soudním znalcům – „bezpečákům“ – evidentně svědčí a tak se i tentokráte sjeli z celé republiky v hojném počtu. Za ZÚBOZ byli účastni téměř všichni členové znaleckého kolegia, včele s jeho vedoucím Ing. Petrem Osičkou, který je současně také předsedou Komory soudních znalců ČR – sekce BOZP a PO. Složení přítomných bylo opět nespornou zárukou příjemně strávených chvil v přátelské a kolegiální atmosféře. Bohužel ale, s přibývajícím množstvím vypitého vína, vytrácela se ochota účastníků pořizovat fotodokumentaci z průběhu rokování a tak nedochovalo se mnoho obrazových mement. Pro naše čtenáře jsme nicméně vybrali jeden snímek, který náležitě vystihuje „Genia loci“ této akce. Zcela nesporně se akce vydařila a již teď se můžeme těšit na příští sekání!

KSZ_2016