XXXVI. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ (2023)

V letošním roce se ve dnech 13. až 15. 11. 2023 opět uskutečnila již tradiční a tolik oblíbená mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Hlavním tématem konference byla tentokrát „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. Akce proběhla opět ve čtyřhvězdičkovém hotelu Patria na Štrbském Plese, které bylo již při příjezdu zástupců našeho ústavu nádherně zasypáno malou sněhovou pokrývkou (viz foto níže).

Náš ústav byl již tradičně odborným partnerem konference a naši zástupce tak dostali opět možnost prezentovat své odborné příspěvky v hlavním programu. Nadto jsme byli organizátorem akce požádáni, zda bychom se neujali moderování některých bloků ve stanoveném programu. Žádosti bylo samozřejmě vyhověno a tak doc. Skřehot a Ing. Marek moderovali odborné bloky, v nichž měli současně své aktivní příspěvky. Znění plných textů těchto příspěvků budou po obdržení sborníku od organizátora akce uveřejněny zde v seznamu publikací ZÚBOZ: http://www.zuboz.cz/reference/publikace/

Po skončení druhého dne konference následoval opět již tradičně společenský večer. Ten zástupci ústavu využili v plné míře k navazování kontaktů, šíření dobrého jména ústavu a v neposlední řadě i vedení neformálních debat s dlouhodobými přáteli jež se konference rovněž zúčastnili.

Již nyní se těšíme na další ročník této skvělé odborné akce!