Zentiva Family Day

V sobotu 16. září 2017 se v areálu společnosti Zentiva, k.s. konal rodinný den pro zaměstnance společnosti. Jelikož oblast bezpečnosti a ochrany zdraví patří k prioritám společnosti Zentiva, nemohl zde stánek ústavu Malý věk – velká nebezpečí chybět. Zástupci ústavu měli pro malé, ale i větší účastníky akce připraveno mnoho zábavně vzdělávacích her či úkolů, po jejichž splnění obdrželi účastnicí spoustu dárečků zaměřených na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. Rodiče si kromě plodných diskuzí se zástupci ZÚBOZ na téma prevence úrazovosti dětí, mohli rovněž své ratolesti vyfotografovat v zapůjčených osobních ochranných pracovních prostředcích, což jak lze z fotogalerie vidět, byla aktivita hojně využívaná. Vzhledem k velikému zájmu rodičů s dětmi o náš stánek se mnohdy tvořili fronty, ale každý zájemce nakonec vždy dostal možnost prezentovat své znalosti nebo malířské dovednosti.

Proběhnuvší akce jednoznačně naplnila svůj účel neboť oblast bezpečnosti a ochrany zdraví dětí je aktuálně řešené společenskovědní téma a stovky rodičů s dětmi, které náš stánek navštívili jsou toho jen důkazem.

ZÚBOZ bude i nadále s chutí a houževnatostí pokračovat v osvětové činnosti zaměřené na téma prevence dětských úrazů, neboť to jeho zástupci vnímají jako svou společenskou odpovědnost. Nad to v současnosti není žádná jiná organizace, která by se tomuto tématu věnovala na takovéto úrovni přímo v reálné praxi.