Robotizace pracovišť a související aspekty BOZP

Odborný workshop, v němž je přehledně shrnuta problematika robotizace pracovišť v průmyslovém sektoru a související aspekty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kultury bezpečnosti.

Účastníci akce se dozvědí nejnovější poznatky z dané problematiky a seznámí se s výsledky výzkumného projektu RIDWOS, který realizoval tým řešitelů z řad pracovníků ZÚBOZ pod vedením Ing. Jakuba Marka, MSc.

Workshop je určen zejména pro zástupce průmyslových podniků, kteří řeší otázky spojené s digitalizací pracovišť (tj. zástupci managementu, vedoucí pracovníci) a dále pro odbornou veřejnost (např. osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, inženýry) a studenty technických oborů se zájmem o danou problematiku.

Přehled témat

 • Současný stav robotizace v průmyslu a trendy dalšího vývoje (45 min)
 • Proměny světa práce v souvislosti s využíváním robotů na  pracovištích (45 min)
 • Právní aspekty robotizace v kontextu pracovního a trestního práva (30 min)
 • Sociální aspekty interakce člověka s robotem (30 min)
 • Biomechanické parametry svalově-kosterního systému člověka a možnosti jejich využití pro vývoj androidů (30 min)
 • Využití softwarových robotů v bezpečnostních aplikacích (30 min)
 • Praktické zkušenosti s uplatněním robotizace v zemědělství (30 min)

Organizační informace

 • Datum konání: 4. 10. 2021, od 9:00 (prezence účastníků od 8:30 hod)
 • Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.
 • S ohledem na omezený počet míst je nezbytné, aby si zájemci o účast rezervovali místo.
 • Přihlášky se přijímají do 24. 9. 2021, anebo do naplnění kapacity sálu.
 • Účast na workshopu je zdarma.