XXII konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (2022)

Ve dnech 27. – 28. 4. 2022 se zúčastnili zástupci ZÚBOZ i členové ČAPR XXII. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022. Akce se opět konala v horském hotelu SEPETNÁ v Ostravici. Letošní konference měla své hlavní téma: „Současné výzvy bezpečnosti práce a procesů. Kvalifikace a kompetence v BOZP“ a konala se pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. Za ZÚBOZ na konferenci vystoupil JUDr. Kožmín se svým příspěvkem na téma „BOZP a selhání lidského činitele z pohledu soudního znalce“, doc. Skřehot se svým příspěvkem na téma „Práva a povinnosti na úseku prevence dětských úrazů“ a dále Ing. Bláhová se svým příspěvkem na téma „Snižování úrazovosti na pracovištích“. Členem organizačního výboru této konference byl již tradičně i ředitel našeho ústavu doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

V rámci programu konference se dále udál mimořádný slavnostní ceremoniál. Zástupci ZÚBOZ předseda správní rady ústavu JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA a ředitel ústavu doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. předali slavnostně první čestné tituly „Doctor honoris causa“ udělované ZÚBOZ. Ocenění bylo předáno proděkanovi Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze doc. Mgr. Zdeňku Honovi, Ph.D. za celoživotní zásluhy v oblasti prevence nehod a havárií a dále bývalému rektorovi Technické Univerzity v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraji Sinayovi, DrSc., za celoživotní zásluhy v oblasti risk managementu.