XXXI. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ (2018)

Ve dnech 12. až 14. 11. 2018 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskutečnila třicátá první mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Již tradičně ji organizovala Katedra bezpečnosti a kvality produkce Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích. Její pracovníci pod vedením profesora Sinaye i tentokráte sestavili zajímavý odborný program.

Letošní ročník konference se nesl v duchu významného 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Na základě nadstandardní vztahů mezi zástupci našeho ústavu a zástupci organizátora a při příležitosti tohoto významného výročí, byla v programu konference unikátně poprvé vytvořena ryze česká sekce, ve které zasedali téměř absolutně zástupci našeho znaleckého ústavu. Předsedajícím této sekce byl ředitel ústavu, Dr. Skřehot. Úmysl organizátorů svěřit celou sekci do rukou zástupců a odborníků Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, se nakonec potvrdil jako skvělý, neboť pozitivní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat a již hned po ukončení sekce jsme se od řady posluchačů dozvídali velice příjemné pochvaly a četné reakce na přednesené příspěvky. Velice nás to potěšilo, neboť tyto reakce jen potvrzují smysluplnost neúnavného úsilí ZÚBOZ o šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví včetně zdárného naplňování našich stanovených cílů v rámci společenské odpovědnosti.

Po ukončení středečního odborného programu přišel na řadu již tradičně společenský večer. Zde zástupci organizátora překvapili přítomné účastníky vystoupením slovenské hudebně zábavné kapely ŠČAMBA. Kapela byla výborná a vytvořila skvělou atmosféru celého večera.

Konference se za ZÚBOZ zúčastnili ředitel Dr. Petr Skřehot, tajemník Ing. Jakub Marek, předseda správní rady JUDr. Kožmín a předseda výboru ČAPR p. Hlavsa. Ve sborníku nám byly otištěny čtyři odborné články a v rámci oficiálního programu jsme přednesli čtyři mluvené příspěvky. Je skvělé, že i letos byl ZÚBOZ oficiálním partnerem konference.

Již nyní se těšíme na další ročník této skvělé odborné akce!