Bezpečná třináctka 2018

Městská část Praha 13 uspořádala 19. dubna 2018 pod záštitou starosty Davida Vodrážky na Slunečním náměstí v Nových Butovicích ji 18. ročník přehlídky složek integrovaného záchranného systému s názvem „Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna“. Návštěvníci si mohli prohlédnout auta a výstroj profesionálních i dobrovolných hasičů, dále hasičů pražského letiště, odtud přijeli i psovodi a pracovníci hlídkové služby, dále Policie ČR, Městské policie, Vojenské policie, záchranných služeb hlavního města Prahy (Golem a Atego) a řevnického Trans Hospitalu Plus (Mini a Volvo). Na této mimořádné akci nemohl samozřejmě chybět ani osvětový stánek ZÚBOZ! Podívejte se na fotografie z této zajímavé akce.

Poznámka: Některé fotografie byly převzaty z webu Modrá hvězda života.