XVII. konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (2017)

Ve dnech 18. – 20.4.2017 se v Ostravici uskutečnil v pořadí 17. ročník mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, které se již tradičně zúčastnili také zástupci Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., který se stal partnerem akce.

Tak jako předchozí ročník, proběhl i ten letošní v horském hotelu Sepetná. Atmosféru pobytu na čerstvém vzduchu v útrobách zelenajících se hor však letos vystřídal pohled na sněhovou pokrývku. Dubnové sněžení překvapilo všechny a drtivá většina účastníků konference přijíždějící z nížin nebyla zcela na toto počasí připravena. A že sněhu nebylo málo ilustrativně doplňovaly pády účastníků konference (naštěstí bez vzniku úrazů), kteří místo zimní obuvi disponovali slušivou vycházkovou jarní, která si s náledím a sněhem moc netykala a situace byla obdobná i v případě jejich čtyřkolových miláčků, kteří měli zdárně vyměněny zimní pneumatiky za letní, což při pojezdu na zasněžené cestě v kopci mělo své důsledky. Naštěstí i tyto situace se obešly bez významnějších problémů, leč dokázaly potrápit.

Účast na konferenci byla tak jako v loňském roce hojná. Organizátoři akce dokonce referovali o potřebě přemístit akci do nových větších prostor, jelikož ty stávající jsou již nedostačující. Uvidíme tedy příští rok, kam se konání organizace přesune a budeme doufat, že místo konání bude zvoleno stejně dobře, jako nyní.

Samotná odborná konference začala prvním blokem nazvaným „Regulace a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce a procesů“. Zde již tradičně jako první vystoupil významný host profesor Juraj Sinay z Technické univerzity v Košicích, který se tak jako v posledních letech zaměřil na velice aktuální téma a to bezpečnost v kontextu Strategie Průmysl 4.0. Ve svém příspěvku se zabýval otázkami, jakou roli hraje BOZP v koncepci inteligentního průmyslu a k tomu nastínil návrhy možného řešení.

Následovali příspěvky zástupců MPSV a SÚIP. Na letošní ročník dorazil i náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek JUDr. Jiří Vaňásek, společně s ředitelem odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti JUDr. Jaroslavem Stádníkem, oba z Ministerstva práce a sociálních věcí. Oba jmenování poté společně s Ing. Ondřejem Vartou, vedoucím úseku inspekce BOZP a VTZ, pohovořili na téma bezpečnosti provozovaných vyhrazených technických zařízení. V kontextu na to vystoupil i generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn s příspěvkem věnovaným pracovní úrazovosti v roce 2016.

Následoval blok zaměřený na BOZP z pohledu hygieny práce, kde své příspěvky prezentovali zástupci krajských hygienických stanic.

Velice pozitivním zpestřením ryze odborných vystoupení, bylo do programu konference včlenění soutěže SAFETY CULTURE AWARD. Tato soutěž byla zaměřena na posouzení kultury bezpečnosti práce v podnicích. Do samotného finále soutěže se probojovali společnosti Slovalco, a.s., SLOVNAFT, a.s., Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. a Zentiva, k.s. Následně se z účastníků konference stali hodnotitelé příspěvků prezentovaných zástupci uvedených společností. Po následném vyhodnocení odbornou komisí vzešel jako vítěz společnost SLOVNAFT, a.s., zastupovaná Ing. Martinem Demčákem, PhD.

První den konference byl zakončen společenským večerem, na kterém bylo jako obvykle možné formálně i neformálně diskutovat nejrůznější témata.

Zástupci ZÚBOZ, kteří se letos sešli ve složení Ing. Romana Bláhová, JUDr. Petr Kožmín a Ing. Jakub Marek, měli svůj odborný příspěvek zařazen do druhého dne konference. Příspěvek na téma „Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku pracovního úrazu nebo provozní nehody při provádění odběrů vzorků vod“ odprezentoval JUDr. Kožmín a nutno podotknout, že se setkal s velikým ohlasem. Fulltextovou verzi stejnojmenného článku si můžete stáhnout v sekci Publikační činnost.

Tak jako v loňském roce, tak i letos se konference zúčastnili studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, kteří zde opět soutěžili, tentokrát o nejlepší fotografii zachycující praxi BOZP.

Pro případné zájemce o program konference nebo souhrn abstraktů článků otištěných v konferenčním sborníku uvádíme, že tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.