Posudky a vybrané referenční zakázky

 • AŽD Praha s.r.o. (vypracování znaleckého posudku)
 • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (vypracování znaleckého posudku)
 • Siemens s.r.o. (vytvoření instruktážních videofilmů)
 • Obvodní soud pro Prahu 8 (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní soud v Ostravě (vypracování znaleckého posudku)
 • Bureau Veritas (revize programu profesního vzdělávání)
 • Asociace neziskových organizací ČR (specializované školení pro členy asociace)
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR (vytvoření metodiky sběru a vyhodnocení dat pro online šetření)
 • Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní soud v Děčíně (vypracování znaleckého posudku)
 • Zemědělský svaz České republiky (odborné expertní vyjádření k problematice onemocnění COVID-19)
 • PROWORK spol. s r.o. (testování bezpečnostních a ergonomických parametrů kancelářské židle THERAPIA, typové řady ENERGY+, BODY+, SENSE a STANDI)
 • Okresní soud v Ostravě (vypracování znaleckého posudku)
 • GE Aviation Czech s.r.o. (specializované školení k problematice ochrany zdraví před účinky obloukového výboje / Arc Flash)
 • Advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol. (vypracování znaleckého posudku)
 • Městská část Praha 5 (odborné expertní vyjádření k problematice pro-kognitivního osvětlení ve školních učebnách)
 • Generali Česká pojišťovna a.s. (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní soud v Uherském Hradišti (vypracování znaleckého posudku)
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. (odborné expertní vyjádření k problematice rozptylu oblaku těžkého plynu chloru)
 • PROWORK spol. s r.o. (testování bezpečnostních a ergonomických parametrů kancelářské židle THERAPIA, typové řady ENERGY COM a BODY COM)
 • Ministerstvo financí (specializované školení členů škodních komisí; školení k tématu kategorizace prací)
 • Bilfinger Euromont a.s. (safety behaviour training for top management)
 • Okresní soud Tachov (vypracování znaleckého posudku)
 • PROWORK spol. s r.o. (ergonomické hodnocení prototypu kancelářské židle STANDI)
 • MAHLE Behr s.r.o. (vypracování znaleckého posudku)
 • Devro s.r.o. (dotazníkové šetření a osvětově-vzdělávací činnost zaměřená na BOZP a ergonomii práce)
 • T-SOFT a.s. / DESTRUX s.r.o. (vypracování oponentního posudku k návrhu certifikované metodiky)
 • CRDR s.r.o. (vypracování odborných podkladů pro e-learningové kurzy pro pracovníky vysokých škol)
 • Městský úřad Benešov (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní soud Frýdek-Místek (vypracování znaleckého posudku)
 • CRDR s.r.o. (vypracování odborných podkladů pro e-learningové kurzy pro pracovníky základních a středních škol)
 • Mátl & Bula, spol. s r.o. v.z. advokátní kanceláře KLIMUS & PARTNERS s.r.o. (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní soud Praha-západ (vypracování znaleckého posudku)
 • 3M Česko, spol. s r.o. (odborná lektorská činnost)
 • Zentiva, k.s. (odborný seminář zaměřený na ergonomii práce)
 • Martina Touchová (vypracování znaleckého posudku)
 • TAHI CZ s.r.o. (vypracování znaleckého posudku)
 • Policie ČR – služba kriminální policie a vyšetřování Havlíčkův Brod (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní státní zastupitelství ve Svitavách (vypracování znaleckého posudku)
 • CRDR s.r.o. (vypracování znaleckého posudku)
 • Policie ČR – služba kriminální policie a vyšetřování Nymburk (vypracování znaleckého posudku)
 • Okresní soud v Přerově (vypracování znaleckého posudku)
 • Eaton Elektrotechnika s.r.o. (odborná spolupráce při implementaci metody NFPA 70E-2015 v rámci Arc-Flash analýz)
 • Fakulta strojní ČVUT (externí oponentura znaleckého posudku)
 • První brněnská strojírna, a.s. (odborná spolupráce v oblasti BOZP při výstavbě, vypracování znaleckého posudku)
 • AŽD Praha s.r.o. (odborné posouzení ergonomických parametrů dispečerského stolu)