Terénní testy v rámci řešení projektu TH01031098 „DEGAS“

Ve dnech 10. – 12. dubna 2017 se na polygonu v prostoru vojenského letiště v Bechyni uskutečnila druhá série terénních experimentů výzkumného projektu  DEGAS, které navázaly na validační testy uskutečněné v říjnu 2016. Jednalo o Full Field Tests („ostré testy“), které měly za cíl simulovat průběh nehody automobilové cisterny převážející zkapalněný plyn, který se po svém úniku bude rozptylovat jako těžký plyn. Do přípravy této akce byly zapojeny všechny řešitelské organizace. Pro svou logistickou náročnost se experimentů zúčastnili také vojáci 15. ženijního pluku Armády ČR a další přizvané spolupracující firmy. Na metodice i vlastní realizaci testů se podílel také ZÚBOZ.

 

Ve dnech 24. – 26. října 2016 se na polygonu v prostoru vojenského letiště v Bechyni uskutečnila první série terénních experimentů výzkumného projektu DEGAS. Jednalo se o validační testy, které měly za cíl ověřit navrženou metodologii, provést potřebné kamerové a detekční zkoušky a ověřit pracovní omezení použité měřicí techniky. Veškeré činnosti byly prováděny v souladu s časovým plánem a striktně podle předem schválené metodiky. Po spuštění přístrojů byl polygon vyklizen a vedoucí testů dal pokyn metodikovi k otevření výpustních ventilů tlakových lahví. Snímkování šíření těžkého plynu bylo prováděno pomocí Full HD kamer, termokamer a dronu s kamerou.