Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek umístěných na webové adrese http://www.zuboz.cz (dále „web“, „webové stránky“) je je Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. se sídlem na adrese Raichlova 2659/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaný pod spisovou značkou U 609 u Městský soud v Praze (dále „Provozovatel“).

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby (dále „Osobní údaje“).

Uživatelem je každý návštěvník internetových stránek http://www.zuboz.cz (dále: „Uživatel“)

Jaké shromažďujeme osobní údaje

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

V souvislosti s touto činností Provozovatele jsou zpracovávány Osobní údaje, které Provozovatel získává prostřednictvím jiných způsobů komunikace s Uživateli, než prostřednictvím tohoto webu a nejsou tedy předmětem těchto Zásad.

Komentáře

Na těchto webových stránkách Provovatele není vyžadováno a ani umožněno přidávání komentářů, jakýchkoli médií a jiného obsahu Uživatelem.

Osobní údaje z kontaktních formulářů

Na těchto webových stránkách Provozovatele není umožněno vyplňování osobních údajů do kontaktních formulářů ani za účelem registrace Uživatele na těchto webových stránkách a ani za účelem komunikace s Provozovatelem či mezi Uživateli navzájem.

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.

Pokud navštívíte tyto stránky, mohou být nastaveny dočasné cookie ke zjištění akceptace cookies vaším internetovým prohlížečem. Tyto cookie však neobsahují žádná osobní data a jsou vymazána když zavřete váš internetový prohlížeč.

Vložený obsah z dalších webů

Obsah na těchto stránkách může obsahovat jiný vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto jiné webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaké máte práva?

Pokud se domníváte, že jsou Provozovatelem shromažďovány vaše osobní údaje, můžete kdykoli požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří poskytnou své Osobní údaje za účelem komunikace s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Aktualizované zásady ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webových stránkách a pokračováním ve používání těchto stránek souhlasíte s zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 8. 6. 2023.