Znalecká činnost

Vypracováváme znalecké posudky, odborná stanoviska, specializované analýzy a tematické studie v souvislosti s právním jednáním orgánů státní správy a územních samospráv, podnikajících subjektů i fyzických osob.

Více informací

Sbor dobrovolných hasičů

Při ústavu působí podnikový Sbor dobrovolných hasičů, který je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hlavní náplní sboru je poskytovat vzdělávací, metodickou a odbornou pomoc ostatním sborům při plnění úkolů na úseku požární prevence a ochrany obyvatelstva.

Více informací

Česká asociace pro prevenci rizik

Ústav zřizuje členskou sekci nesoucí označení Česká asociace pro prevenci rizik (ČAPR). Jedná se o nezávislé sdružení externích subjektů spolupracujících s ústavem v oborech jeho zájmu, napomáhajících k naplňování cílů ústavu a sdílejících jeho profesní hodnoty.

Více informací

Znalecká činnost v bezpečnosti práce

Každý se občas dostane do nesnází a potřebuje poradit. Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví je nezávislou institucí, která pomáhá odhalovat objektivní a pravdivé skutečnosti. Neriskujte! Obraťte se na ověřené soudní znalce.

Znalecká činnost

Potřebujeme výzkum v bezpečnosti práce?

Každé havárii předchází tisíce skoronehod, které jsou vždy důsledkem nebezpečných podmínek nebo selhání člověka. Díky usilovnému a systematickému výzkumu v oboru bezpečnosti práce je možné efektivně inovovat celý pracovní proces a zamezit skoronehodám dřív, než přerostou ve skutečnou havárii.

Výzkumná činnost

Je vzdělávání v bezpečnosti práce jen nutným zlem?

Získávání znalostí v oblasti BOZP nesmí být pouhým memorováním. Pracovníci se musí naučit vnímat rizika v širších souvislostech. Jedině tak si dokáží poradit v obtížných provozních situacích, vymyslí optimální preventivní opatření, pomohou druhým při snižování pracovní zátěže nebo i zachrání lidský život.

Profesní vzdělávání

Zkrátka přemýšlíme jinak!

Nemá smysl nabádat lidi, aby si dávali větší pozor. Pracovní úrazy nejsou dílem náhody. Základní filozofií ZÚBOZ je usilovně zkoumat moderní trendy, detailně analyzovat aktuální problémy, přinášet nová řešení a hledat efektivní postupy, jak pracovní rizika minimalizovat.

Jedině tak docílíme toho, aby byla česká pracoviště bezpečná, ergonomická a humánní.

Naše služby

Kalendář akcí

Pravidelně pořádáme celou řadu zajímavých akcí. Jako jsou například semináře, školení, workshopy, besedy s odborníky.

Seznam akcí