Sídlo: Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (pouze pro korespondenční styk)
Ústřední kancelář Praha: Office Center Ženské domovy
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov (mapa)
3. patro, chodba vlevo, kancelář č. 3041
Úřední hodiny: po telefonické dohodě (Doc. Skřehot)
Kancelář Ostrava: Orebitská 903/22, 702 00 Ostrava (mapa)
Úřední hodiny: po telefonické dohodě (Ing. Osička)
Kancelář Louny: Platanová 2831, 440 01 Louny (mapa)
Úřední hodiny: po telefonické dohodě (p. Hlavsa)
x
Ředitel: doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.
+420 777 828 865
Předseda správní rady: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
+420 724 243 141
Zástupce ředitele a tajemník členské sekce: Ing. Jakub Marek, MSc.
+420 733 576 994
Znalecká činnost: Ing. Petr Osička
+420 724 363 541
Public relations a osvěta: RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
+420 604 673 456
Předseda výboru členské sekce: Petr Hlavsa
+420 603 586 057
Účetní: Alena Cabicarová (ALCAB s.r.o.)
+420 602 436 867
x
Příjem objednávek: (pouze pro znaleckou a expertní činnost)
(pouze pro vzdělávací akce)
(pouze pro e-shop)
x
IDDS:  j2kqjhj
IČ: 032 57 371
DIČ: CZ03257371
Číslo účtu: 5153881702/4000
IBAN CZ48 4000 0000 0051 5388 1702
SWIFT / BIC EXPNCZPP
Web: www.zuboz.cz
www.portalbozp.cz
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, spisová značka U 609