Řešené projekty

Aktuálně řešené projekty

Aktuálně neřešíme žádný projekt.

Ukončené projekty (vč. kooperativních)

Název:TL03000213: Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Doba řešení:04/2020 – 12/2023 
Informace o projektu zde
Název:TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Doba řešení:01/2019 – 12/2022
Informace o projektu zde
Název:TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Doba řešení:01/2019 – 06/2022
Informace o projektu zde
Název:Pracovní rizika vznikající při práci v režimu „home office“ s akcentem na analýzu dopadů práce z domova na úroveň zajištění BOZP v různých odvětvích a na úspěšnost implementace opatření pro předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Účastníci:Svaz průmyslu a dopravy
Doba řešení:07/2021 – 12/2022
Název:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605: Praktické aspekty bezpečnostních hrozeb a jejich řešení v prostředí mateřských škol
Poskytovatel:Hlavní město Praha
Účastníci:SECURU s.r.o.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Doba řešení:01/2021 – 06/2021
Informace o projektu zde
Název:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605: Vývoj metodiky pro stanovení dosahu zraňujících koncentrací těžkých plynů při chemických haváriích s přihlédnutím k vlivu místních externalit
Poskytovatel:Hlavní město Praha
Účastníci:PROXYCO s.r.o.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Doba řešení:12/2020 – 05/2021
Informace o projektu zde
Název:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605: Připravenost obchodních parků na mimořádné události a krizové situace
Poskytovatel:Hlavní město Praha
Účastníci:SECURU s.r.o.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Doba řešení:06/2020 – 11/2020
Informace o projektu zde
Název:VI20172019107: MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Účastníci:Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Doba řešení:01/2017 – 12/2019
Informace o projektu zde
Název:TH01031098: Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:T-SOFT a.s.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
ERGOWORK s.r.o.
ÚJV Řež, a.s.
Doba řešení:01/2015 – 12/2018
Informace o projektu zde
Název:TD03000017: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
ERGOWORK s.r.o.
Doba řešení:01/2016 – 12/2017
Informace o projektu zde
Název:Současnost a trendy v BOZP z pohledu osob odborně způsobilých v prevenci rizik
Zadavatel:Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Účastníci:
Doba řešení:03/2016 – 06/2017
Informace o projektu zde
Název:5.1 SPTP02/026: Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce:Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.
Doba řešení:06/2012 – 12/2014