Řešené projekty

Aktuálně řešené vlastní projekty

Název:TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:
Doba řešení:01/2019 – 06/2022                                                      Informace o projektu zde
Název:TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Univerzita Karlova
Doba řešení:01/2019 – 03/2022                                                      Informace o projektu zde
Název:VI20172019107: MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra
Účastníci:
Doba řešení:01/2017 – 12/2019                                                      Informace o projektu zde

Aktuálně řešené kooperativní projekty

Název:TH01031098: Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:T-SOFT a.s., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a.s.
Doba řešení:01/2015 – 12/2018                                                     Informace o projektu zde

Ukončené projekty (vč. kooperativních)

Název:TD03000017: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Poskytovatel:Technologická agentura ČR
Účastníci:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
ERGOWORK s.r.o.
Doba řešení:01/2016 – 12/2017                                                      Informace o projektu zde
Název:Současnost a trendy v BOZP z pohledu osob odborně způsobilých v prevenci rizik
Zadavatel:Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Účastníci:
Doba řešení:03/2016 – 06/2017                                                      Informace o projektu zde
Název:5.1 SPTP02/026: Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce:Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.
Doba řešení:06/2012 – 12/2014                                                      Informace o projektu zde