Aktuálně řešené vlastní projekty

Název: VI20172019107: MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci:
Doba řešení: 01/2017 – 12/2019                                                      Informace o projektu zde

 

Aktuálně řešené kooperativní projekty

Název: TH01031098: Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci: T-SOFT a.s., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a.s.
Doba řešení: 01/2015 – 12/2018                                                      Informace o projektu zde

 

Ukončené projekty (vč. kooperativních)

Název: TD03000017: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
ERGOWORK s.r.o.
Doba řešení: 01/2016 – 12/2017                                                      Informace o projektu zde

 

Název: Současnost a trendy v BOZP z pohledu osob odborně způsobilých v prevenci rizik
Zadavatel: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Účastníci:
Doba řešení: 03/2016 – 06/2017                                                      Informace o projektu zde

 

Název: 5.1 SPTP02/026: Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.
Doba řešení: 06/2012 – 12/2014                                                      Informace o projektu zde