Publikační činnost

Odborné a vědecké publikace pracovníků ústavu

Edice »Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce«

Zatímco náš předchozí seriál vydávaný v časopise PSK se věnoval především otázkám prevence rizik a související agendě, kterou musí zaměstnavatel vést, tento se pro změnu zaměřuje na pracovní úrazy a provozní nehody vzniklé při výkonu práce. Každý díl představuje jeden zajímavý případ, který se přihodil v reálné praxi a který náš ústav nebo jeho členové řešili v rámci znaleckého zkoumání.

Seriál vychází v časopise Personální a Sociálně právní Kartotéka [ISSN 1211-9482], který vydává naše partnerská organizace Wolters Kluwer, a.s. Doposud v této edici vyšlo:

 • Pád zaměstnance z výšky osmi metrů nacházejícího se uvnitř nezajištěné pracovní plošiny (10. díl) [Skřehot P., PSK, 2019, 11] – připravujeme
 • Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot (9. díl) [Marek J., PSK, 2019, 10]
 • Úraz elektrickým proudem při výkopových pracích (8. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 9]
 • Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou (7. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 7-8]
 • Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí (6. díl) [Marek J., PSK, 2019, 6]
 • Pád ocelové konstrukce na zaměstnance (5. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 5]
 • Amputace prstů při vyskladňování zboží z regálu pomocí manipulačního vozíku (4. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 4]
 • Úraz zaměstnance v důsledku zřícení montážního lešení po kolizi s mostovým jeřábem (3. díl) [Marek J., PSK, 2019, 3]
 • Úraz při práci na lisu (2. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 2]
 • Přejetí vedoucího skladu motorovým vozíkem (1. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 1]

Edice »Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě«

V každé organizaci, která ctí zodpovědnou firemní politiku nebo se hlásí k principům společenské odpovědnosti, by otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měly patřit mezi prioritní témata. Ne vždy tak tomu ale skutečně je. Mnoho manažerů se totiž mylně domnívá, že postačí pouze vyhovět legislativním požadavkům a  “mají splněno“. Hovoříme-li ale o skutečné BOZP, je nutné zdůraznit, že žádný právní předpis nemůže pojmout takto širokou oblast náležitě a dokonale. V tomto seriále jsme se proto pokusili tuto problematiku přiblížit čtenářům v takové podobě, aby zejména personalisté, podnikoví právníci a manažeři pochopili důležitost jednotlivých témat a orientovali se v související agendě.

Seriál vycházel v časopise Personální a Sociálně právní Kartotéka [ISSN 1211-9482] v letech 2016-2018 a zahrnoval níže uvedené články:

 • Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody (25. díl) [Osička P., PSK, 2018, 12]
 • Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků (24. díl) [Hlavsa P., PSK, 2018, 11]
 • Pracovní úrazy a jejich odškodňování (23. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 10]
 • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (22. díl) [Žáková D., PSK, 2018, 9]
 • Role odborů a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (21. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 7-8]
 • Inspekce práce a sankční postihy (20. díl) [Petik L., PSK, 2018, 6]
 • Alkohol a návykové látky na pracovišti (19. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 5]
 • Home office z pohledu BOZP (18. díl) [Skřehot P., PSK, 2018, 4]
 • Audity systému řízení BOZP ve firmě (17. díl) [Kolínský O., PSK, 2018, 3]
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP (16. díl) [Kožmín J., PSK, 2018, 2]
 • Preventivně kontrolní činnost a prověrky BOZP na pracovištích (15. díl) [Marek J., PSK, 2018, 1]
 • Požadavky na zaměstnávání mladistvých a zakázané práce (14. díl) [Skřehot P., PSK, 2017, 12]
 • Zajištění BOZP u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah (13. díl) [Petik L., PSK, 2017, 11]
 • Pracovně lékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců (12. díl) [Kožmín P., PSK, 2017, 10]
 • Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu (11. díl) [Skřehot P., PSK, 2017, 9]
 • Zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců vykonávající specifické práce (10. díl) [Marek J., PSK, 2017, 7-8]
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (9. díl) [Hájková M. PSK, 2017, 6]
 • Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť (8. díl) [Marek J., Husák J. PSK, 2017, 5]
 • Zdravotní rizika a kategorizace prací (7. díl) [Kožmín P. PSK, 2017, 4]
 • Pracovní prostředí a ergonomie práce (6. díl) [Marek J. PSK, 2017, 3]
 • Organizace práce, pracovní postupy a pokyny vedoucích zaměstnanců (5. díl) [Osička P. PSK, 2017, 2]
 • Identifikace zdrojů nebezpečí a vyhodnocení rizik (4. díl) [Skřehot P.A. PSK, 2016, 12]
 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP (3. díl) [Kožmín P. PSK, 2016, 11]
 • Povinnosti zaměstnavatele při plnění úkolů v prevenci rizik (2. díl) [Petik L. PSK, 2016, 10]
 • Úvod do BOZP pro personalisty (1. díl) [Skřehot P.A. PSK, 2016, 9]

Edice »Karta BOZP pro vybrané profese«

Vychází v časopise Bezpečnost a hygiena práce [ISSN 0006-0453], který vydává naše partnerská organizace Wolters Kluwer, a.s. Doposud v této edici vyšlo:

 • Kameník [Marek J. BHP, 2019, 10] – připravujeme
 • Potápěč [Kožmín M. BHP, 2019, 9]
 • Lékař [Schoř M. BHP, 2019, 7-8]
 • Řidič osobní dopravy (autobusu) [Šimáčková V. BHP, 2019, 6]
 • Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu [Zelenák M., Marek J. BHP, 2019, 5]
 • Kosmetička a vizážistka [Bláhová R. BHP, 2019, 4]
 • Pokrývač [Petik L. BHP, 2019, 3]
 • Pěstitel zemědělských plodin [Hlavsa P. BHP, 2019, 2]
 • Mechanik zařízení elektronických komunikací [Kožmín P. BHP, 2019, 1]
 • Hutník kovů [Bláhová R., Skřehot P.A. BHP, 2018, 12]
 • Učitel odborného výcviku střední školy [Marek J. BHP, 2018, 11]
 • Strojník vodárenských zařízení [Hlavsa P., Čermák J. BHP, 2018, 10]
 • Traťový dělník [Žáková D. BHP, 2018, 9]
 • Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech [Kožmín P. BHP, 2018, 7-8]
 • Farmaceut [Skřehot P. BHP, 2018, 6]
 • Lešenář [Tilhon J. BHP, 2018, 5]
 • Strojvedoucí [Žáková D. BHP, 2018, 4]
 • Opravář zemědělských strojů [Hlavsa P. BHP, 2018, 3]
 • Instalatér-topenář [Marek J. BHP, 2018, 2]
 • Operátor CNC strojů ve výrobě [Kožmín P., Zelenák M. BHP, 2018, 1]
 • Operátor zákaznické linky [Tilhon J. BHP, 2017, 12]
 • Rybníkář [Skřehot P.A., Hlavsa P. BHP, 2017, 11]
 • Pracovník odpadového hospodářství [Hlavsa P. BHP, 2017, 10]
 • Pekař [Marek J. BHP, 2017, 9]
 • Řezník a uzenář [Skřehot P.A. BHP, 2017, 7-8]
 • Knihovník [Kožmín P. BHP, 2017, 6]
 • Provozní zámečník [Marek J. BHP, 2017, 5]
 • Zahradník [Skřehot P.A. BHP, 2017, 4]
 • Operátor poštovního provozu [Kožmín P. BHP, 2017, 3]
 • Programátor [Marek J. BHP, 2017, 2]
 • Řidič motorových vozíků [Kolínský O., Marek J. BHP, 2017, 1]
 • Vzorkař vod a kalů [Skřehotová M. BHP, 2016, 12]
 • Zdravotní asistent [Kožmín P. BHP, 2016, 11]
 • Číšník a barman [Skřehot P.A. BHP, 2016, 10]
 • Mechanik opravář motorových vozidel [Marek J. BHP, 2016, 9]
 • Elektrikář pro silnoproud [Kožmín P. BHP, 2016, 7-8]
 • Svářeč kovů [Hájková M. BHP, 2016, 6]
 • Kadeřník [Skřehot P.A. BHP, 2016, 5]
 • Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob a svoz odpadu [Marek J. BHP, 2016, 4]
 • Kuchař [Kožmín P. BHP, 2016, 3]
 • Autolakýrník [Hájková M. BHP, 2016, 2]
 • Administrativní pracovník [Skřehot P.A. BHP, 2016, 1]
 • Řidič osobních a malých dodávkových automobilů [Kožmín P. BHP, 2015, 12]
 • Pracovník v sociálních službách [Skřehot P.A., Bláhová R. BHP, 2015, 11]
 • Učitel mateřské školy [Marek J. , Schoř M. BHP, 2015, 10]
 • Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat [Kožmín P. BHP, 2015, 9]
 • Obráběč kovů [Hájková M. BHP, 2015, 7-8]
 • Strážný [Skřehot P.A. BHP, 2015, 6]
 • Truhlář [Kožmín P. BHP, 2015, 5]
 • Stavební dělník [Marek J. BHP, 2015, 4]
 • Úklidový pracovník [Skřehot P.A. BHP, 2015, 3]
 • Skladník [Kožmín P. BHP, 2015, 2]
 • Lesní dělník [Marek J. BHP, 2015, 1]
 • Karta BOZP pro vybrané profese (úvodní článek) [Skřehot P.A. BHP, 2015, 1]

Metodické listy a oficiální odborná doporučení

Popularizačně naučné publikace

S cílem popularizovat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví u široké veřejnosti, vydává ústav nejrůznější články nebo krátká sdělení. Tyto výstupy jsou pravidelně zveřejňovány na našem facebookovém profilu, např. v rámci seriálu »Pondělní rozcvička«, nebo na odborném Portále BOZP, na jehož provozu se ústav podílí. Níže uvádíme nejzajímavější z nich.

Poznámka: Publikace, které nebylo možné z důvodu zachování smluvních vydavatelských práv na této stránce zveřejnit v plné verzi, jsou případným zájemcům k dispozici k nahlédnutí v naší pražské kanceláři. Zpřístupnění je možné pouze po předchozí domluvě s ředitelem ústavu.