Odborné a vědecké publikace pracovníků ústavu

 

Edice »Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě«

Vychází v časopise Personální a Sociálně právní Kartotéka [ISSN 1211-9482], který vydává naše partnerská organizace Wolters Kluwer, a.s. Doposud v této edici vyšlo:

 • Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody (25. díl) [Osička P., PSK, 2018, 12] – připravujeme
 • Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků (24. díl) [Hlavsa P., PSK, 2018, 11]
 • Pracovní úrazy a jejich odškodňování (23. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 10]
 • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (22. díl) [Žáková D., PSK, 2018, 9]
 • Role odborů a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (21. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 7-8]
 • Inspekce práce a sankční postihy (20. díl) [Petik L., PSK, 2018, 6]
 • Alkohol a návykové látky na pracovišti (19. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 5]
 • Home office z pohledu BOZP (18. díl) [Skřehot P., PSK, 2018, 4]
 • Audity systému řízení BOZP ve firmě (17. díl) [Kolínský O., PSK, 2018, 3]
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP (16. díl) [Kožmín J., PSK, 2018, 2]
 • Preventivně kontrolní činnost a prověrky BOZP na pracovištích (15. díl) [Marek J., PSK, 2018, 1]
 • Požadavky na zaměstnávání mladistvých a zakázané práce (14. díl) [Skřehot P., PSK, 2017, 12]
 • Zajištění BOZP u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah (13. díl) [Petik L., PSK, 2017, 11]
 • Pracovně lékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců (12. díl) [Kožmín P., PSK, 2017, 10]
 • Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu (11. díl) [Skřehot P., PSK, 2017, 9]
 • Zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců vykonávající specifické práce (10. díl) [Marek J., PSK, 2017, 7-8]
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (9. díl) [Hájková M. PSK, 2017, 6]
 • Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť (8. díl) [Marek J., Husák J. PSK, 2017, 5]
 • Zdravotní rizika a kategorizace prací (7. díl) [Kožmín P. PSK, 2017, 4]
 • Pracovní prostředí a ergonomie práce (6. díl) [Marek J. PSK, 2017, 3]
 • Organizace práce, pracovní postupy a pokyny vedoucích zaměstnanců (5. díl) [Osička P. PSK, 2017, 2]
 • Identifikace zdrojů nebezpečí a vyhodnocení rizik (4. díl) [Skřehot P.A. PSK, 2016, 12]
 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP (3. díl) [Kožmín P. PSK, 2016, 11]
 • Povinnosti zaměstnavatele při plnění úkolů v prevenci rizik (2. díl) [Petik L. PSK, 2016, 10]
 • Úvod do BOZP pro personalisty (1. díl) [Skřehot P.A. PSK, 2016, 9]

 

Edice »Karta BOZP pro vybrané profese«

Vychází v časopise Bezpečnost a hygiena práce [ISSN 0006-0453], který vydává naše partnerská organizace Wolters Kluwer, a.s. Doposud v této edici vyšlo:

 

Metodické listy a oficiální odborná doporučení

 

Popularizačně naučné publikace

S cílem popularizovat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví u široké veřejnosti, vydává ústav nejrůznější články nebo krátká sdělení. Tyto výstupy jsou pravidelně zveřejňovány na našem facebookovém profilu, např. v rámci seriálu »Pondělní rozcvička«, nebo na odborném Portále BOZP, na jehož provozu se ústav podílí. Níže uvádíme nejzajímavější z nich.

 

Poznámka: Publikace, které nebylo možné z důvodu zachování smluvních vydavatelských práv na této stránce zveřejnit v plné verzi, jsou případným zájemcům k dispozici k nahlédnutí v naší pražské kanceláři. Zpřístupnění je možné pouze po předchozí domluvě s ředitelem ústavu.