Osvěta

Program »Malý věk – velká nebezpečí«

Ústav pořádá osvětový program »Malý věk – velká nebezpečí«, který zahrnuje řadu dílčích akcí určených pro děti a mládež ve věku od 3 do 15 let. Jeho smyslem je rozvíjet znalosti a dovednosti dětí, s cílem zlepšit u nich vnímání rizik možného ohrožení zdraví, respektive předcházet často zbytečným úrazům vznikajícím v domácnostech, při mimoškolních aktivitách a sportu, během výletů, táborů apod. Zvláštní pozornost je kladena na běžné životní situace, které jsou spojeny s tzv. skrytými riziky. Ve veřejné propagaci této problematiky spolupracujeme s pořadateli hromadných kulturních akcí, jakými jsou Bezpečná třináctka, Kašpárkohraní nebo letní kulturní festival Hrady CZ, kde se návštěvníkům věnují naši odborní pracovníci (děti mají možnost pohrát si nebo si vyzkoušet ochranné pracovní prostředky, rodiče pak mohou získat cenné informace, jak účinně předcházet dětským úrazům).

Jelikož se ústav coby partner Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zapojil do celoevropské kampaně pro období 2018-2019 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“, bude problematika chemických látek zařazena také do osvětových aktivit našeho programu. Chemické látky ohrožují nejen zaměstnance na jejich pracovištích, ale také občany při používání nejrůznějších čistících a desinfekčních prostředků, syntetických barev, ředidel, pohonných hmot apod. Tyto látky se totiž používají takřka v každé domácnosti. A právě nedůsledností rodičů se mohou stát snadno dostupnými i pro děti – a neštěstí je na světě. Úrazy vzniklé v důsledku požití, potřísnění nebo nadýchání se nebezpečné látky přitom patří k těm nejzávažnějším. Je tedy na místě děti i rodiče na tato nebezpečí upozorňovat a nabádat je k obezřetnosti.

Program podporuje Mezinárodní organizace práce OSN, která ji zahrnula do národních aktivit pořádaných v rámci Světového dne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci „SAFE DAY“. Záštitu nad programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které programu fandí od jeho začátku. Na programu aktivně spolupracujeme s řadou subjektů a mediálních partnerů.

Záštita MŠMT

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Osvětové materiály

Informační baner (volně ke stažení)

E-shop

Omalovánky »Zubíkovo desatero« (cena 17,90 Kč/ks, min. odběr 20 ks)

Pexeso »Úraz není náhoda« (cena 24,90 Kč/ks, min. odběr 10 ks)

  

Poštovné dle sazby České pošty, balné 50,- Kč

Objednávkový formulář                          Přečtěte si obchodní podmínky

Fotografie z proběhlých akcí

Fotosoutěž »MÉ DÍTĚ BEZPEČNĚ«

Zúčastněte se fotografické soutěže pořádané v rámci osvětového programu »Malý věk – velká nebezpečí« !!!

Pravidla jsou jednoduchá:

  • Pořiďte jakoukoli fotografii na obecné téma „Mé dítě bezpečně“.
  • Fotografie je možné zasílat průběžně e-mailem na nebo je vložit do soukromé zprávy na našem facebookovém profilu: facebook.com/zuboz.cz 
  • Počet fotografií jednotlivých účastníků není omezen.
  • Ze zaslaných snímků králík Zubík vybere ty nejoriginálnější.
  • Malí výherci obdrží diplom ředitele znaleckého ústavu a věcnou cenu (sadu reflexních prvků včetně dětské vestičky, Zubíkovu naučnou omalovánku a další hezké ceny).
  • Všechny zaslané snímky zachycující správnou praxi budou zařazeny do speciální fotogalerie.

Poděkování

Záštita

logo-ILO  safeday-ILO 

Odborní a organizační partneři

       

  

    

Sponzoři a dárci věcných cen pro děti

   

Mediální partneři