Bezpečná třináctka 2023

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se na Slunečním náměstí ve Stodůlkách před radnicí ÚMČ Prahy 13 uskutečnil jubilejní 20. ročník akce Bezpečná třináctka. Navzdory typicky aprílovému počasí akce přilákala nebývalý počet návštěvníků, mezi nimiž převažovaly rodiny s dětmi a organizované školní výpravy. Na akci se v plné kráse představily nejen všechny složky integrovaného záchranného systému, ale i celá řada dalších organizací spjatých se zajištěním bezpečnosti našeho města (například Pražská plynárenská, Pražské vodovody, Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, Český červený kříž, SÚJCHBO a další). Zvídavému oku nejednoho návštěvníka své útroby otevřel také Golem – kamionový modul Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Perličkou celé akce pak byl přílet policejního vrtulníku, nebo simulovaný zásah policejní protiteroristické jednotky. Na této unikátní bezpečnostní akci pochopitelně nemohl chybět ani osvětový stánek ZÚBOZ, který jsme letos poprvé uspořádali ve spolupráci s naším podnikovým sborem dobrovolných hasičů SDH PRAHA – ZÚBOZ. Děti, kterých k nám zavítalo opravdu hodně, si u nás mohly ledacos vyzkoušet. Připravili jsme si pro ně nejrůznější úkoly, pracovní listy a kvízy, ale hlavně odměny v podobě sladkostí, omalovánek, pexes, reflexních prvků atd. Ve spolupráci s firmou 3M Česko jsme na stánku měli také mini showroom, kde si zvídavé děti, ale i jejich rodiče mohli na vlastní kůži vyzkoušet nejrůznější osobní ochranné prostředky. Ti nejsmělejší se pak mohli nechat „u tabule“ vyzkoušel a ukázat, jak by si dokázali poradit s různými nebezpečnými situacemi. Všichni to zvládli na jedničku!