Vzdělávací akce, odborné semináře a konference

Odborné kurzy pro veřejnost

  • Preventista BOZP – vzdělávací jednodenní kurz určený pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřené plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Specializované semináře a workshopy

Konference

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Occupational Safety and Health – mezinárodní konference BOZP (pořádá: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství za podpory ZÚBOZ, z.ú.)
  • Aktuálne otázky bezpečnosti práce / New Trends in Safety and Health – mezinárodní konference BOZP a příbuzných oborů (pořádá: Technická univerzita v Košiciach za podpory ZÚBOZ, z.ú.)
  • Národní fórum Konference BOZP– národní odborná konference zaměřená na aktuality z oblasti BOZP a na současný vývoj v oboru. Akce je vždy výjimečnou příležitostí pro setkání napříč odbornou komunitou a pro výměnu profesních zkušeností (pořádá: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. za podpory ZÚBOZ, z.ú.).
  • ExFoS / Expert Forensic Science – mezinárodní vědecká konference pro znalce v technických a ekonomických oborech (pořádá: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně)
  • Bezpečnost v průmyslu – odborná konference věnovaná bezpečnosti v průmyslu (pořádá: Trade Media International s.r.o. ve spolupráci s Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, z.s.)
  • EX prostředí – odborný seminář věnovaný trendům v zajištění protivýbuchové ochrany (pořádá: Trade Media International s.r.o. ve spolupráci se společností IHAS)
  • Workshopy 3M Institutu – specializované jednodenní akce určené pro bezpečnostní manažery výrobních podniků (pořádá: 3M Česko, spol. s r.o. za podpory ZÚBOZ, z.ú.)