Zajištění bezpečnosti mateřských a základních škol

Vytvoření bezpečného prostředí patří k základním předpokladů a současně potřebám každého vzdělávacího zařízení. Zvláště citlivé téma představuje bezpečnost a její zajištění u mateřských a základních škol. Bohužel často je toto téma vnímáno spíše okrajově, nejednotně a v neposlední řadě i formálně.

Cílem této vzdělávací akce proto je přiblížit reálný a komplexní pohled na řešení bezpečnostních otázek ve specifickém prostředí mateřských a základních škol, a to nejen v souladu s platnou legislativou, normou ČSN 73 4400 a doporučeními Ministerstva vnitra, ale také v návaznosti na Metodické doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů, které vydal Magistrát hlavního města Prahy v roce 2021.

Tato vzdělávací akce je určena pro management mateřských a základních škol, kteří se zde seznámí s povinnostmi na úseku krizové připravenosti a s tím, jak je uvést do praxe.

Přehled témat

  • Bezpečnost provozu škol ve vazbě na platnou legislativu
  • Hlavní problémy a slabá místa na úseku požární ochrany a BOZP ve školách
  • Ochrana měkkých cílů – fenomén současné doby
  • Opravdu znáte bezpečnostní hrozby pro Vaši školu a víte co dělat, když nastanou?
  • Diskuse a dotazy

Tato akce je realizována na zakázku. V případě Vašeho zájmu kontaktujte odborného garanta PhDr. Mgr. Tomáše Fröhlicha, DiS. [].