Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a pracovníků škol

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a pracovníků škol

Náročnost problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a pracovníků škol rok od roku narůstá. Tím se ovšem zvyšují také související požadavky na informace a znalosti, které musejí ředitelé škol obsáhnout. A jelikož neznalost zákona neomlouvá, nezřídka jsou ředitelé škol postaveni do nepříjemné situace, kdy na straně jedné nesou velkou zodpovědnost, a na straně druhé jen mlhavě tuší, jak věcně i formálně správně tuto agendu řešit. Abychom právě těmto lidem co možná nejvíce přiblížili vybrané aspekty prevence rizik ve školství, pořádá ústav specializované jednodenní školení na toto téma.

Rozsah a náplň školení plně odpovídá požadavkům na školení vedoucích zaměstnanců dle § 103, odst. 2 zákoníku práce, které je povinen zaměstnavatel zajistit svým vedoucím pracovníkům. Pro své specifické zaměření je akce vhodná také pro specialisty BOZP, kteří aktivně působí v oblasti školství.

Akci pořádáme ve spolupráci s poradenskou společností ERGOWORK s.r.o. a Fakultní základní školou Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Výběr lektorů vždy volíme s ohledem na témata, která ve školství aktuálně nejvíce rezonují.

Minulá akce se uskutečnila ve dvou termínech 20. a 21. září 2016 vždy od 9:00 hodin v přednáškovém sále FZŠ Barrandov II, V Remízku 7, 159 00 Praha 5. Ke škole je dobré spojení MHD – tram č. 6, 12, 14 a 20, zastávka Sídliště Barrandov. Parkování vozidel je možné v přilehlých ulicích.

 

Každý účastník obdržel osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců škol.

Informace z pořádané akce

Program Přihláška Místo konání Fotografie