Ochrana dýchacích orgánů proti průmyslovým kontaminantům a virům způsobujících onemocnění Covid-19

Abychom zodpověděli četné dotazy, jež k nám v posledním roce přicházejí, a současně abychom také vyvrátili některé polopravdy a mýty, které se objevují v médiích a na internetu, rozhodli jsme se ve spolupráci s odborníky z firmy 3M Česko uspořádat seminář zaměřený na téma ochrana dýchacích orgánů. Jedná se nesporně o problematiku živou a velmi aktuální. A jak se zdá, ne jinak tomu bude i v blízké budoucnosti, neboť zakrývání úst a nosu bude i nadále patřit mezi plošná protiepidemická opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

Termín konání je 16. 6. 2021 od 9:00 do 11:30 hod.

Program

Blok 1: Teoretický úvod (doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)

 • Přirozené vlastnosti aerosolových částic a nanočástic
 • Zdravotní dopady expozice nebezpečným kontaminantům přítomným v ovzduší
 • Opatření pro snížení expozice aerosolovým částicím a nanočásticím v pracovním prostředí

Blok 2: Osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu dýchacích cest (Ing. Jan Pavliš)

 • Jednotlivé druhy OOPP pro ochranu dýchacích cest
 • Zásady správného výběru OOPP, ochranné faktory
 • Specifika použití jednotlivých OOPP, údržba a čištění OOPP
 • Ochrana proti Covid-19 – desinformace a mýty

Organizační informace

 • Seminář se uskuteční online přes platformu MS Teams (pozn.: nevyžaduje instalaci žádného programu, postačí pouze internetové připojení).
 • Podmínkou účasti je vyplněná přihláška, která je dostupná zde: Přihláška na seminář online
 • Účastnický poplatek činí 990,- Kč vč. DPH (tj. 818,18 Kč bez DPH).
 • Pro členy České asociace pro prevenci rizik je účast na semináři zdarma!
 • Po uhrazení vložného obdrží každý účastník e-mailem link pro připojení do konferenční místnosti.