Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ 2014

Ve dnech 19. až 21. listopadu 2014 se v hotelu Patria na Štrbském Plese (SK) uskutečnil XXVII. ročník mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, kterého se zúčastnili také zástupci ústavu – ředitel Dr. Petr Skřehot, tajemník ČAPR Ing. Jakub Marek a člen výboru ČAPR Ing. Roman Filkorn.

Jako každý rok byl i tentokráte program jednání velmi rozmanitý a nabídl účastníkům řadu zajímavých témat z oblasti BOZP. Celkem bylo prezentováno 49 příspěvků, přičemž druhý a třetí den probíhala prezentace ve dvou paralelních sekcích. V průběhu prvního dne jednání se uskutečnil také kulatý stůl na téma „Legislatíva v oblasti BOZP“, který byl sice primárně zaměřen na praktické aspekty slovenské legislativy k BOZP, nicméně řada diskutovaných témat měla univerzální charakter a poukázala na řadu společných problémů, se kterými se lze setkávat jak ve slovenském tak i českém prostředí. Po skončení kulatého stolu bylo na programu předávání certifikátů Bezpečný podnik a prezentace zástupců oceněných slovenských podniků.

Ve čtvrtek 20.11. byl po skončení bloků přednášek tradičně uspořádán konferenční společenský večer. V letošním roce byla do jeho programu zahrnuta také prezentace pracovních oděvů a ostatních produktů sponzorských firem a to formou „módní přehlídky“, do které se aktivně zapojil také odborný garant konference a moderátor večera Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Po této kulturní vložce následoval křest nové knihy „Osobné ochranné pracovné prostriedky“ autorky RNDr. Miroslavy Kordošové, PhD. z Institutu pro výzkum práce a rodiny slovenského Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny, kterého se slavnostně zhostil generální ředitel Národného inšpektorátu práce Slovenské republiky pan Ing. Andrej Gmitter. Po té byly losována tombola a předávány ceny vylosovaným účastníkům konference.

V průběhu konference se zástupci ústavu zúčastnili několika bilaterálních jednání a osobních schůzek zaměřených na prohloubení dosavadní spolupráce i navázání nových kontaktů a příležitostí ke spolupráci. V tomto ohledu je nutno zmínit například jednání se zástupci Strojnické fakulty Technické univerzity v Košiciach, se kterou již ústav spolupracuje a jejímž cílem bylo vymezení konkrétních výzkumných témat vhodných ke společnému řešení. V podobném duchu bylo uskutečněno také setkání se zástupci vedení Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a dále s ředitelem HSE společnosti Slovnaft a.s. Ing. Martinem Demčákem, Ph.D. a se šéfem bezpečnosti společnosti Terichem, a.s. Ing. Peterem Weissem. V rámci kuloárových jednání zástupci ústavu diskutovali také se vrcholovými představiteli české inspekce práce, jmenovitě s náměstkem generálního inspektora SUIP Ing. Jiřím Macíčkem, s ředitelem odboru BOZP a VTZ Ing. Ondřejem Vartou a s některými vedoucími inspektory OIP.

S cílem navázat vzájemnou spolupráci proběhlo také oficiální jednání s vedením Slovenské Asociácie BOZP a OPP a to s předsedou Ing. Milanem Fančovičem a členem výkonného výboru Ing. Karolem Habinou. V rámci rozhovorů byly prezentovány cíle a zaměření obou organizací a vytyčeny základní oblasti možné spolupráce.