Konference BOZP v roce 2020

Dne 18. listopadu 2019 se uskutečnil již pátý ročník národního fóra  „Konference BOZP v roce 2020“, který pořádá firma Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Tuto na české poměry jedinečnou akci i letos aktivně podpořil náš Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., který byl jejím odborným partnerem.

Po oficiálním zahájení přednesli své zdravice zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví, jež konferenci poskytli záštitu.

V rámci odborného programu pak byly předneseny tyto přednášky:

  • Návrh Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (Mgr. Radek Roušar)
  • Šestá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a další budoucnost nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Mgr. Pavel Fošum)
  • Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v roce 2019 a význam expozičních limitů (MUDr. Miroslava Hornychová, CSc, MUDr. Michael Vít, Ph.D.)
  • Další novinky v BOZP za uplynulé a pro nadcházející období (Robert Křepinský)
  • Cizinci a zajištění dodržování bezpečnosti práce (Ing. Petra Šmerdová)
  • Detekce návykových látek na pracovišti (Ing. Michaela Martínková)
  • Souběh správně-právní a trestní odpovědnosti za porušení předpisů o BOZP ze strany zaměstnavatelů (JUDr. Martin Mikyska)
  • Předání pracoviště a výměna informací o rizicích (Ing. Milan Kondziolka)

K naší radosti se konference zúčastnila řada našich členů, takže akce posloužila i jako příležitost k milému setkání s kolegy a kamarády z branže. To se občas neslo v poněkud rozmarném duchu, což ostatně můžete vidět i na fotografiích níže.