Seminář 3M Institutu – Automotive & Zpracování kovů (2015)

Ve dnech 23. října se uskutečnil již tradiční seminář 3M Institutu, pořádaný společnostmi 3M Česko a Ansell. Letošní seminář se zaměřil na průmyslová odvětví automotive a zpracování kovů. Na programu akce se mimo jiné podíleli také zástupci ústavu, kteří zde vystoupili v rámci dopoledního bloku. Za pořadatele seminář zahájila Ing. Michaela Hájková (3M Česko, spol. s r.o. a předsedkyně výboru ČAPR). Po té následovala přednáška RNDr. Petra Skřehota (ERGOWORK s.r.o. a ředitel ZÚBOZ, z.ú.) s názvem „Ergonomie na pracovišti“, na níž navázala prezentace Ing. Jana Husáka (Benteler ČR s.r.o. a člen výboru ČAPR) s názvem „Co řešíme u nás a jak? Hodnocení rizikovosti“. Po teoretickém úvodu do dané problematiky akce pokračovala workshopy. V rámci nich proběhla praktická ukázka jednotlivých druhů OOPP z produktových řad 3M a instruktáž zaměřená na jejich správný výběr a používání. Specialitou letošní akce byla prezentace zajištění ochrany osob proti pádu z výšky nebo do volné hloubky zahrnující také provedení simulačních pádových zkoušek a demonstrace správného způsobu použití vazacích prostředků. Každý z účastníkům měl také možnost na vlastní kůži si vyzkoušet situaci, které čelí osoba zavěšená v úponu vazacího prostředku, respektive čekající na vyproštění (záchranu). Celkově lze akci hodnotit jako mimořádně zdařilou, což ostatně potvrdily jak ohlasy účastníků, tak i široký zájem odborné veřejnosti, který nemohl být z důvodu omezeného počtu volných míst zcela uspokojen.