Seminář 3M Institutu – Ochrana sluchu & Validace (2016)

Dne 23.9. 2016 se v Inovačním centru společnosti 3M Česko spol. s r.o. uskutečnil další z řady seminářů 3M Institutu, tentokráte s názvem Ochrana sluchu & Validace. Dopolední blok byl věnován přednáškám pozvaných hostů. Prvním řečníkem byl ředitel našeho ústavu RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D. , který prezentoval téma „Úvod do legislativy & Co je to hluk?“. Po něm vystoupila MUDr. Beatrica Dlouhá, pracovní lékařka a externí lektor Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, se svou přednáškou „Hluk na pracovišti a jeho následky“. Odpolední blok pak byl tradičně věnován workshopu zaměřeného na správný postup při výběru ochrany sluchu. Akce opět sklidila velký ohlas.