Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a pracovníků škol