XXXVI. Kongres pracovního lékařství

Ve dnech 24. a 25. 10. 2023 proběhl v Plzni 36. kongres pracovního lékařství, kterého se zúčastnili také zástupci našeho ústavu. V rámci úvodní části kongresu předali zástupci vedení našeho ústavu – předseda správní rady Dr. Petr Kožmín a ředitel ústavu Doc. Petr Skřehot – mimořádné ocenění „Doctor honoris causa“ panu profesoru Milanu Tučkovi, předsedovi České společnosti pracovního lékařství.

V nabitém  odpoledním odborné programu pak vystoupil pan docent Skřehot se svým příspěvkem „Home office během pandemie COVID-19 a jeho vliv na zdraví českých zaměstnanců“, který sklidil velký zájem přítomných. Diskuse na odborná témata, jakož i popovídání mezi přáteli, pak probíhaly až do pozdních večerních hodin, kdy se účastníci konference přesunuli do pivovarské pivnice Na Spilce, kde se uskutečnil společenský večer s rautem a hudebním vystoupením.