Konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016

Ve dnech 12. – 13. října 2016 se v hotelu DAP v Praze uskutečnil l. ročník mezinárodní odborné konference BEZPEČNOST PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA 2016. Hlavní témata, na které se konference zaměřila byly:

  1. 50+ a další ohrožené skupiny zaměstnanců – podpora a uplatnitelnost
  2. Nové technologie a způsoby práce – přínosy a hrozby
  3. Ergonomie a pracovní prostředí – perspektivy a přístupy

Druhý den kongresového jednání otevřel ředitel ústavu dr. Petr Skřehot svou přednáškou s názvem „Ergonomický program – integrální součást systému řízení rizik ve firmě“. K uvedenému příspěvku byl publikován také článek, jehož plná verze je dostupná zde:
http://www.zuboz.cz/…/Kvalita-zivota-2016_Ergonomicky-progr…