XXXV. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ (2022)

Po nucené „covidové“ pauze, kdy byly stanoveny zákazy pořádání odborně vzdělávacích akcí prezenční formou, jsme se letos opět dostali do kouzelného prostředí Vysokých Tater na Štrbské pleso, kde se konal 35. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Konference se konala ve dnech 9. až 11. 11. Pořadatelem konference byla již tradičně Technická univerzita v Košiciach, kterou tentokráte zastupovala vedoucí katedry paní prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

Zástupci našeho ústavu se opět akce zúčastnili s aktivními vystoupeními v rámci stanoveného programu. Organizátoři nám opět umožnili „uzmout“ si celou jednu sekci, za což jim touto cestou ještě jednou děkujeme. Celkem bylo v naší sekci předneseno pět původních příspěvků, z toho tři od zástupců ZÚBOZ. Jejich plné texty můžete najít v zde v seznamu publikací ZÚBOZ: http://www.zuboz.cz/reference/publikace/

Po ukončení čtvrtečního odborného programu přišel na řadu již tradičně společenský večer. Ten byl tentokráte okořeněn zábavnou a vtipnou výherní tombolou. V rámci večera všichni přítomní využili možnosti vést jak odborné diskuze, tak i hovory přátelského rázu, neboť většina účastníků si již za mnoho ročníků konání této oblíbené konference vytvořilo i přátelské vztahy.

Již nyní se těšíme na další ročník této skvělé odborné akce!