Výše členských příspěvků

 ROK 2021
Individuální členství Výše příspěvku
Fyzické osoby 1.200,- Kč + 21% DPH
Studenti do 26 let 600,- Kč + 21% DPH
Korporátní členství Výše příspěvku
Právnické osoby do 10 zaměstnanců včetně 3.600,- Kč + 21% DPH
Právnické osoby 11 – 25 zaměstnanců včetně 6.000,- Kč + 21% DPH
Právnické osoby 26 – 500 zaměstnanců včetně 8.400,- Kč + 21% DPH
Právnické osoby nad 501 zaměstnanců včetně 12.000,- Kč + 21% DPH
Spolky nebo zájmová uskupení
(při vzájemném zápočtu)
2.400,- Kč + 21% DPH
0,- Kč

Poznámka: V případě, že uchazeč podá žádost o přijetí za člena ve 2. pololetí kalendářního roku a jeho žádost je kladně posouzena, je ředitel ústavu oprávněn udělit slevu na úhradu členského příspěvku (na první kalendářní rok) až do výše 50 %.

Návrh projednán Správní radou ústavu dne 17. 12. 2020 a schválen předsedou výboru ČAPR dne 9. 2. 2021.

Vyhlášeno dne: 11. 2. 2021

Za správnost:

  • doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., ředitel ústavu
  • Petr Hlavsa, předseda výboru ČAPR