Výše členských příspěvků

 ROK 2019
Individuální členství Výše příspěvku
Fyzické osoby 1.200,- Kč
Studenti do 26 let 600,- Kč
Korporátní členství Výše příspěvku
Právnické osoby do 10 zaměstnanců včetně 3.600,- Kč
Právnické osoby 11 – 25 zaměstnanců včetně 6.000,- Kč
Právnické osoby 26 – 500 zaměstnanců včetně 8.400,- Kč
Právnické osoby nad 501 zaměstnanců včetně 12.000,- Kč
Spolky nebo zájmová uskupení
(při vzájemném zápočtu)
2.400,- Kč
0,- Kč

Poznámka: V případě, že uchazeč podá žádost o přijetí za člena ve 2. pololetí kalendářního roku a jeho žádost je kladně posouzena, je ředitel ústavu oprávněn udělit slevu na úhradu členského příspěvku (na první kalendářní rok) až do výše 50 %.

Návrh projednán Správní radou ústavu per rollam dne 21. 3. 2019 a schválen výborem ČAPR dne 28. 3. 2019.

Vyhlášeno dne: 1. 4. 2019

Za správnost:

  • RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., ředitel ústavu
  • Petr Hlavsa, předseda výboru ČAPR