Konference BOZP v roce 2019

Dne 19. listopadu 2018 se uskutečnil již čtvrtý ročník národního fóra  „Konference BOZP v roce 2019“, který pořádá firma Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Tuto na české poměry jedinečnou akci i letos aktivně podpořil náš Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., který byl jejím odborným partnerem.

Po oficiálním zahájení přednesli své zdravice zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví, jež konferenci poskytli záštitu. Optimistický proslov přednesla Mgr. Lucie Kyselová z MPSV, v němž zdůraznila společenskou důležitost problematiky BOZP a současně krátce představila aktuální situaci v oblasti přípravy nové legislativy k vyhrazeným technickým zařízením.

V rámci odborného programu pak byly předneseny tyto přednášky:

  • Legislativní novinky v oblasti BOZP (Robert Křepinský)
  • Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále  (Mgr. Pavel Fošum)
  • Zkušenosti s novelizovanou úpravou PLS po roce platnosti (MUDr. Dana Kuklová, CSc.)
  • Profesionální onemocnění hlášená v roce 2017 ve vazbě na kategorizaci prací (MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.)
  • Od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášení (JUDr. Martin Mikyska)
  • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (JUDr. Irena Machátová)
  • Kontroly požárně bezpečnostních zařízení (plk. Ing. Květoslava Skalská)

Jak už je to na podobných akcích zvykem, program opakovaně narušoval ředitel ústavu Dr. Skřehot se svými dotazy. Bohužel, ani v jednom případě, údajně neobdržel uspokojivou odpověď, což může být dáno buď náročností, s jakou přistupuje k jednotlivým tématům, anebo nedostatečnými znalostmi na straně přednášejících. Jelikož ale byla kvalita řečníků zcela nezpochybnitelná, jeví se pravděpodobnější první varianta.

K naší radosti se konference zúčastnila řada našich členů, takže akce posloužila i jako příležitost k milému setkání s kolegy a kamarády. To se občas neslo v poněkud rozmarném duchu, což ostatně můžete vidět i na fotografiích níže. Opomenout nelze ani stánek firmy 3M (našeho kolektivního člena), kde byl mezi figurínami k vidění zajímavý úkaz – Honza Pavliš s mušlovými chrániči sluchu s integrovaným audio komunikátorem. Na stánku tak bylo možné shlédnout nejen tuto raritu, ale také se dozvědět o novinkách v sortimentu OOPP firmy 3M. Za zmínku stojí evakuační dýchací masky nebo speciální zásahové masky pro hasiče s instalovanou termovizí s miniobrazovkou.

Když na závěr vydal ředitel ústavu pokyn k hromadnému focení, všichni se s úsměvem ve tváři srotili v hloučku obepínaje našeho milého předsedu správní rady Dr. Kožmína. Není pochyb, že se akce vydařila. Takže příští rok zase na shledanou!