Podmínky použití webu

Provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek Zuboz.cz je Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. se sídlem na adrese Raichlova 2659/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaný pod spisovou značkou U 609 u Městský soud v Praze (dále „Provozovatel“).

Internetové stránky

Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor všech internetových stránek tvořících náš web provozovaný na adrese https://www.zuboz.cz a všech podstránkách – dále internetových stránek Zuboz.cz.

Webový obsah

Obsah zobrazovaný na internetových stránkách Zuboz.cz, včetně textů, obrázků, log, grafiky, zdrojového kódu stránek a dalších prvků, je chráněn autorským právem (Autorský zákon č. 121/2000 Sb.) a dalšími příslušnými zákony. Nesmíte ho reprodukovat, distribuovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Rozsah poskytování služby

V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.

Cena služby

Služba je poskytována ze strany provozovatele bezplatně.

Ochrana osobních údajů

Zuboz.cz dbá na ochranu vašich osobních údajů. Informace o tom, jak jsou vaše údaje shromažďovány, používány a chráněny, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel internetových stránek Zuboz.cz nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vzniknou v důsledku vašeho používání těchto stránek. Používáte je na vlastní nebezpečí.

Odkazy na třetí strany

Internetové stránky Zuboz.cz mohou obsahovat odkazy na třetí strany. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a provzovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek. Používání těchto odkazů je na vaše vlastní riziko.

Výhrada změny podmínek použití webu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na webových stránkách a pokračováním ve používání těchto stránek souhlasíte s novými podmínkami.

Účinnost podmínek použití

Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 8. 6. 2022