XXIII. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023“

Ve dnech 26. – 27. 4. 2023 proběhl již XXIII. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Akce se opět konala v hotelu SEPETNÁ v malebném prostředí beskydského horského městečka Ostravici. Letošní konference se zaměřila na jedno hlavní téma: Současné výzvy v bezpečnosti práce a procesů směrem k preventivní kultuře BOZP. Konference byla členěna do pěti odborných sekcí: Nová strategie BOZP v ČR, Kultura bezpečnosti, Nová a rostoucí rizika, Ergonomie a fyziologie práce a Psychosociální rizika a stres při práci.

Konference se opět konala se pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. Partnery akce byly jako již tradičně Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví.

Akce se zúčastnilo osm našich pracovníků a členů ČAPR: JUDr. Petr Kožmín, doc. Petr A. Skřehot, Ing. Jakub Marek, Ing. Romana Bláhová, Bc. Petr A. Lukaštík, Ing. Michal Zelenák, Ing. Monika Almássy a Ing. Lukáš Petik. V rámci odborného programu přednesl docent Skřehot svůj příspěvek s názvem Opravdu známe potřeby škol a očekávání učitelů ve vztahu k BOZP?. Rozšířený abstrakt příspěvku je dostupný v sekci Publikační činnost.