Chemicke-listy_Praktické-aspekty-bezpečnosti-a-ochrany-zdraví-při-výuce-chemie-ve-školách_2015_08_647-650