Metodický list pro konstrukci otázek znaleckého posudku

Tento materiál je interním neveřejným dokumentem ústavu sloužícím jako metodická pomůcka při podávání odborných doporučení zájemcům o zpracování znaleckého posudku. Hlavním smyslem je pomoci potenciálním zadavatelům při sestavování otázek (zadání posudku) tak, aby následné znalecké zkoumání provedené ústavem mohlo vést k jednoznačným, ověřitelným a z právního i vědeckého hlediska nezpochybnitelným závěrům. Pouze takový znalecký posudek může být považován za objektivní důkazní prostředek sloužící k hledání pravdy.