Výzkum chování těžkého plynu za reálných atmosférických podmínek