Výzkum ergonomických rizik a jejich vlivu na spolehlivost výkonu