Seminář Bezpečnost v průmyslu

Dne 21. 10. 2015 se v Hotelu AVANTI v Brně uskutečnil další z pravidelných seminářů zaměřených na otázky bezpečnosti v průmyslu pořádaných firmou Trade Media International. Letošní seminář navázal na předloňský seminář s názvem „EX prostředí“ a loňskou stejnojmennou akci. Cílovou skupinou byli zejména top manažeři výrobních podniků, investiční technici, výrobní a techničtí ředitelé, pracovníci údržby a bezpečnostní manažeři, kterých se akce zúčastnilo na sedm desítek. Účelem semináře bylo prezentovat posluchačům nejnovější informace z oblasti bezpečnosti ve výrobních provozech a to v těchto klíčových oblastech: bezpečnost strojních zařízení, posuzování rizik strojních zařízení, aplikace bezpečnostních prvků a zařízení, ergonomická rizika a lidský faktor. Partnerem akce byla Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, jejímž členem je i Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví. Akci moderoval Ing. Robert Chlebiš, který byl i odborným garantem semináře.