Setkání pracovníků BOZP a PO vysokých škol

Asociace pracovníků univerzit uspořádala ve dnech 14.-15. listopadu 2017 specializovaný seminář „Setkání pracovníků BOZP a PO vysokých škol“. Akce se uskutečnila v Hotelu Krystal v Pražských Vokovicích, který provozuje Univerzita Karlova. Pozvanými lektory byli:

  • Mgr. Libuše Černá – soudní znalkyně v oboru bezpečnost práce se specializací školství a práce zakázané ženám a mladistvým
  • JUDr. Eva Dandová – právnička ČMKOS
  • RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. – ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. a soudní znalec v oboru bezpečnost práce
  • Dr. Miloslav Švarc – referent BOZP a PO rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Mgr. Veronika Švehlová Bullová – manažerka prevence kriminality z Krajského úřadu Jihočeského kraje

Seminář byl zaměřen na problematiku BOZP na vysokých školách a na související praktické aspekty. Náš zástupce Dr. Skřehot zde prezentoval příspěvek „Novelizovaná ČSN 01 8003 – Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích“, na jejímž vzniku se ZÚBOZ podílel.