Výjezdní zasedání České ergonomické společnosti

Ve dnech 16. a 17. 6. 2017 se v hotelu Ostrov v Nymburce uskutečnilo historicky první výjezdní zasedání České ergonomické společnosti, kterého se za ZÚBOZ zúčastnili Dr. Petr Skřehot a Ing. Jakub Marek. Tuto netradiční a svým charakterem revolučně inovativní akci inicioval nový předseda ČES pan MUDr. Lukáš Šoltys, jednatel společnosti PREMEDIS s.r.o. Z průběhu akce a její odborné i organizační úrovně bylo zřejmé, že do plachet ČES začal konečně foukat svěží vítr (či spíše orkán). Závěry jednání jak pléna, tak i jednotlivých pracovních skupin, jednoznačně potvrdily nový kurz. Doufejme, že se ČES konečně zbaví nálepky organizace, o níž se šušká, že jen živoří z podstaty toho, proč vlastně vznikla. Je nesporné, že ergonomie se v naší moderní společnosti dostává stále více do popředí a je předmětem širokého spektra praktických aplikací. A právě upřednostňování konkrétních úkolů před prázdným tlacháním o tom, o čem se jednalo na kterém ministerstvu, parlamentu či radě vlády pro BOZP, je v ČES nesporně inovativní změnou. Jsme rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit a osobně se též lépe poznat s ostatními členy (neformální přátelské atmosféře přispělo mimo jiné také večerní grilování). Aktivity, v nichž se budou vyslaní zástupci našeho ústavu zapojovat nejvíce, budou soustředěny zejména na problematiku tvorby odborných standardů a výkladu norem.