DSC02425_1

Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (ředitel Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně)