DSC02434_1

Mgr. Kateřina Pivoňková (vedoucí odd. znalců a tlumočníků a přísedící trestního senátu Krajského soudu v Praze)