Ing. Petr Osička (předseda Komory soudních znalců ČR - sekce BOZP a PO a vedoucí znaleckého kolegia ZÚBOZ)